1. Tuala Niko Palamo          1987


2. Hon. Muagututi’a George Meredith    1993 - 1995


3. Vui Ricky Mc Fall  1997 - 1999


4. Veletaloola Matia Semu  1999 - 2000


5. Tuala Niko Palamo  2000 - 2001


6. Vui Ricky McFall  2001 - 2003


7. Tualatamalelagi Tom Annandale  2003 - 2004


8. Faumuina Wayne Fong  2004 - 2005


9. Tagaloalagi Faafouina Su’a   2005 - 2011


10. Seuamuli Henry Taefu 2011 - 2016


11. Faimalomatumua Mathew Lemisio 2016 to present