Toleafoa KALOLO


Muagututia George MEREDITH

Sir Toby KAPISI

Tupua Fred WETZEL

Past Presidents:

 1. Aveau Niko Palamo- 1987
 2. Muagutuita George Meredith: 1993 - 1995
 3. Vui Ricky McFall: 1997 - 1999
 4. Veletaloola Matia Semu: 1999 - 2000
 5. Tuala Niko Palamo: 2000 - 2001
 6. Vui Ricky McFall: 2001 - 2003
 7. Tualatamalelagi Tom Annandale: 2003 - 2004
 8. Faumuina Wayne Fong 2004 - 2005
 9. Tagaloalagi Faafouina Su’a: 2005 - 2011
 10. Laulu Henry Taefu: 2011 - 2016
 11. Faimalomatumua Mathew Lemisio: 2016 to present