POOL A POOL B POOL C POOL D POOL E POOL F POOL G POOL H
Auckland Marist Vaiala Moataa Marist St Joseph's Apia Vailele SOS Stallions Moamoa
Tufulele Leone AM Safotu Taga Letogo Afaluko RAS Satalo SCOPA
Toaula Tepatasi Salelologa Sasaai Magiagi Fasito'o Tai Lepea Vaimoso

 

  DAY ONE
  Time Pool Team Score   Score Team
Match 01 10:00am A Tufulele 22 vs 17 Toaula
Match 02 10:20am B Leone AM 7 vs 27 Tepatasi
Match 03 10:40am C Safotu 7 vs 20 Salelologa
Match 04 11:00am D Taga 7 vs 15 Sasaai
Match 05 11:20am E Letogo 19 vs 5 Magiagi
Match 06 11:40am F Afaluko RAS 7 vs 24 Fasito'o Tai
Match 07 12:00pm G Satalo 24 vs 0 Lepea
Match 08 12:20pm H SCOPA 17 vs 0 Vaimoso
Match 09 12:40pm A Tufulele 5 vs 10 Auckland Marist
Match 10 01:00pm B Leone AM 0 vs 50 Vaiala
Match 11 01:20pm C Moataa 38 vs 7 Safotu
Match 12 01:40pm D Marist St Joseph's 19 vs 7 Taga
Match 13 02:00pm E Apia 14 vs 7 Letogo
Match 14 02:20pm F Vailele 24 vs 5 Afaluko RAS
Match 15 02:40pm G SOS Stallions 17 vs 19 Satalo
Match 16 03:00pm H Moamoa 14 vs 17 SCOPA
Match 17 03:20pm A Auckland Marist 38 vs 5 Toaula
Match 18 03:40pm B Vaiala 24 vs 0 Tepatasi
Match 19 04:00pm C Moataa 26 vs 7 Salelologa
Match 20 04:20pm D Marist St Joseph's 20 vs 0 Sasaai
Match 21 04:40pm E Apia 19 vs 5 Magiagi
Match 22 05:00pm F Vailele 17 vs 7 Fasito'o Tai
Match 23 05:20pm G SOS Stallions 38 vs 0 Lepea
Match 24 05:40pm H Moamoa 17 vs 7 Vaimoso